Duo

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Meie eesmärgiks on pakkuda Teile kinnisvaratooteid, mis tõstavad Teie kinnisvaraportfelli uuele tasemele. Lihtsustamaks traditsioonilist broneerimiskäiku oleme loonud veebipõhise broneerimissüsteemi, läbi mille sobiva korteri broneerimine käib vaid minutitega. Teie isikuandmete kogumisel ja töötlemisel tagame, et Teie privaatsus on kaitstud.

Kirjutasime selle privaatsustingimuste dokumendi selgitamaks, millist informatsiooni me Kasutajate kohta kogume ning mis eesmärgil seda rakendame. Anname endast parima, et meie seisukohad oleksid kergesti mõistetavad ning üheti arusaadavad.

Informatsiooni kogumiseks kasutame järgnevaid viise:

 1. Kui Sa oma informatsiooni meiega jagad või annad meile õiguse seda koguda duoloftid.ee veebipoodi kasutades, küsitakse teilt Kasutajana luba rakendada Teie kohta käivat informatsiooni. Teie kohta kogutava informatsiooni hulka kuulub:
 2. – Nimi, ja/või
 3. – Ettevõtte nimi,
 4. – Isikukood ja/või ettevõtte registrikood
 5. – Telefoni number,
 6. – E-mail aadress,
 7. – Sellise informatsiooni hulka kuulub ka informatsioon toodete ning teenuste kohta, mida Kasutajad on endale soetanud.
 8. – Teenust kasutades kogub veebileht küpsiste abil ka tehnilist informatsiooni.

Küpsised

Koostame ning salvestame Kasutaja küpsiseid eesmärgiga muuta veebipood kasutusmugavamaks. Küpsis on pisike tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on varasemalt veebilehte külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Küpsiste eemaldamine on veebilehitseja põhine ning käib läbi lehitseja seadete. Lisateavet küpsiste rakendamiste kohta saate lugeda aadressilt www.aboutcookies.org

Millistel eesmärkidel küpsiseid kasutame

 • Ostukorvi sisu – Ostukorvi sisu salvestades ei pea Kasutaja tehtud valikute kadumise pärast muretsema ning saab veebilehitsejat sulgedes jätkata järgmine kord täpselt sealt, kus ta pooleli jäi.
 • Google Analüütika – Kasutaja andmed salvestatakse kasutusstatistika kogumise eesmärgil. Lisanduvalt on Google Analüütika andmestikus salvestatud Kasutaja IP aadress. Statistika lubab meil omada ülevaadet Kasutajate käitumisharjumuste kohta, tuues välja veebilehe puudujääke ning muuta veebipood pikas perspektiivis rohkem personaalsemaks ning kasutajamugavamaks.

Mida kogutud informatsiooniga teeme

Kogutud informatsiooni kasutame teenuse osutamise eesmärgil. Sellest tulenevalt ei kogu me Kasutajate kohta andmeid, mis ei ole vajalikud teenuse osutamiseks. Kasutajaga seotud informatsioon on vajaduspõhiselt kättesaadav:

 • Kasutajale
 • Scandium Kinnisvara OÜ ning Tartu Loftid OÜ töötajatele ja omanikele
 • Domus Kinnisvara müügiesindajatele
 • DUO Loftid arenduse raamatupidajale
 • Veebilehte administreerivale organile
 • Maksekeskus AS-ile, kui toimub broneering

Kõik seotud partnerid jagavad meiega sarnaseid printsiipe ning hoiavad ja rakendavad Kasutaja isikuandmeid samadel põhitõdedel. Kasutaja huvide kaitsmiseks toimub isikuandmete käitlemine erinevate osapoolte vahel ainult lepingu alusel.

Meie kasutame kliendi andmeid edasiste müügietappide info vahendamise, arvete väljastamise ning raamatupidamislikul eesmärgil. Ilma võtmeandmete kogumiseta on teenuse osutamine võimatu.

Statistikaandmete kogumisel peame heatahtlikult silmas Kasutaja huvi kasutusmugavama teenuse saamise ning veebilehe probleemivaba töötamise osas. Statistikaandmed lubavad meil analüüsida Kasutajate käitumismudeleid veebiteenuse kasutamisel, lubades näha, milliseid sisulehti on enim kasutatud ning millistes kohtades satuvad Kasutajad puudujääkide juurde.

Otseturundusteated

Vastava huvi korral edastame Kasutajale uudiskirju ostetud kinnisvara arengute kohta, uute arenduste, teenuste ning tingimuste osas. Uudiskirjade saamiseks peab Kasutaja andma vastava nõusoleku. Kui Kasutaja ei soovi enam otseturundusteateid saada, tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või edastada peatamise päring aadressile info@scandium.ee.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on Kasutajal õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge aadressil info@scandium.ee

Kuidas ja millal andmeid jagame

Kasutajaga seotud informatsioon on erandlikult kättesaadav ainult Kasutajale, Scandium Kinnisvara OÜ ja Tartu Loftid OÜ töötajatele ja omanikele, Domus Kinnisvara müügiesindajatele ning veebilehte administreerivale organile. Andmed on talletatud WordPressi keskkonnas kaitstult, ligipääs on vaid Scandium Kinnisvara vajalikel töötajate (müügijuht ja lehe administraator). Ülejäänud eelnimetatud Kasutajad saavad vajalikku infot vaid päringu korras ning konkreetset infot paludes.

Scandium Kinnisvara OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed Maksekeskus AS-le.

Scandium Kinnisvara OÜ/Tartu Loftid OÜ jagab Kasutaja andmeid ametlike võimuorganitega, kui on piisav alus arvata, et Kasutaja käitumise puhul on tegemist pahatahtliku eesmärgiga ettevõttele või teistele Kasutajatele.

Pankadega suhtlemine ostude eest tasumise eesmärgil on krüpteeritud, tagamaks Kasutaja personaalsete pangatunnuste turvalisuse. Veebipoel puudub pangandusinfole ligipääs.

Muudel juhtudel edastame kolmandatele isikutele isikuandmeid üksnes juhul, kui meil on selleks olemas isiku nõusolek, kelle andmeid edastatakse.

Kui kaua Kasutaja informatsiooni hoiustame

Andmeid kasutatakse aktiivselt Kliendi huve silmas pidamise korras ning perioodil, mil andmete rakendamine on vajalik teenuse osutamise eesmärgi täitmiseks. Kliendi huve silmas pidades ei ole andmete hoiustamise periood ajaliselt piiratud. Andmete kustutamine käib kliendi kirjaliku nõude formaadis, mis on edastatud aadressile info@scandium.ee. Andmete kustutamise korras rakendame protsessi kõikide seostuvate süsteemide peal, kaasaarvatud meie ning partnerite varunduskoopiad.

Sinu kui Kasutaja õigused oma andmete haldamise osas

Kliendina on Sul igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega, esitades vastava järelepäringu aadressil info@scandium.ee.Tutvuda ei saa isikuandmetega, kui selline õigus on õigusaktidega piiratud.

Kasutajal on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on seaduse kohaselt lubatud ilma Sinu nõusolekuta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise õiguspärasust. 

Juhul kui leiad, et Sinu isikuandmeid ei töödelda lepingutingimustega või õigusaktidega ettenähtud korras on Sul õigus nõuda teenust ostutavalt ettevõttelt Scandium Kinnisvara OÜ ja Tartu Loftid OÜ oma isikuandmete töötlemise ja ligipääsu võimaldamise lõpetamist ning kogutud andmete kustutamist. Vastava pöördumise võid esitada teenuseosutaja Scandium Kinnisvara OÜ poole aadressil info@scandium.ee või võtta ühendust Andmekaitse inspektsiooniga www.aki.ee

Kuidas meiega ühendust võtta

Privaatsustingimustega seonduvate küsimuste korral olete teretulnud meiega kontakteeruma:

 • info@scandium.ee
 • +372 58 040 589